Sentralbordtjeneste
– vår erfaring!

Vi har erfart at våre kunder er opptatt av en god svartjeneste
overfor sine kunder og forretningsforbindelser. Dette kan
være vanskelig å få gjennomført i praksis da forholdet
mellom inngående samtaler ikke alltid står i samsvar med
interne forhold påvirket av møter, sykdom, ferie eller rett
og slett behov for arbeidsro. Dette forringer raskt kvaliteten
i svartjenesten.

Hva kan vi gjøre for deg?
Vi fungerer som ditt sentralbord. Vi tar ansvar for
å være ditt ansikt utad. Vi svarer med ditt firmanavn
og setter telefonen til riktig person/avdeling.
Svares det ikke, vil vi sette samtalen til alternativ mottager
eller ta i mot beskjed og formidle denne til dere.

Denne tjenesten tilbyr vi til både små og store bedrifter.
Sammen tilpasser vi løsningen etter dine ønsker og behov.

Hvordan komme i gang?
En rask og god implementering starter ved at vi får beskjed
om hva som ønskes besvart og hvordan dere ønsker at vi
skal utføre samtalehåndteringen.

Når disse opplysningene og rutinebeskrivelsene er kjent
for oss, vil det for de fleste kun være snakk om enkel
administrasjon før løsningen er implementert. Dette har vi
lang erfaring med og bistår dere med dette.

Kontakt oss for tilbud:

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding