signing

Drømmer du om å starte en bedrift?

Drømmer du om å starte en bedrift?
Regjeringen vil bruke mer enn 400 millioner kroner på å gjøre Norge til et bedre gründerland. Enklere tilgang på penger, kompetanse og nettverk er blant grepene i regjeringens nye gründerpolitikk.
Som grunder er det mange ting å ta stilling til både før oppstart og i oppstartsfasen:

Forberedelser før oppstart
Forberedelser og planlegging er en forutsetning for å etablere en levedyktig virksomhet. De viktigste veivalgene gjøres i starten.
Godt forarbeid er viktig for deg selv og det er kanskje enda viktigere for alle du vil trenge støtte fra i startfasen og i den daglige driften. Vil du oppnå tillit, må du kunne dokumentere grundig forarbeid og realistiske planer.

Oppstart
Når du har bestemt deg for hvilken organisasjonsform virksomheten din skal ha er tiden kommet for registrering. De store offentlige registrene samarbeider slik at de viktigste opplysningene bare må oppgis én gang.
Du må ta stilling til om du skal engasjere regnskapsfører og/eller revisor. Det er aldri noe krav i lov om at du må ha regnskapsfører, men det er i en del tilfeller krav om at foretaket har revisor.
Du bør sette deg inn i regler om skatt og avgifter, krav til regnskap og revisjon og hvilke andre regler som gjelder for din virksomhet. Gjør du ting riktig fra starten og etablerer gode rutiner, sparer du mye arbeid senere.

Daglig drift
For den etablerte bedriften finnes det ulike krav og regler om hvordan den skal opptre i forhold til myndigheter, styrende organer, ansatte og andre omgivelser.

Styrearbeid, skatte- og avgiftsrapportering, dokumentasjon for regnskapet og forholdet til ansatte er blant de viktigste temaene.

Kontakt oss på tlf 69 35 56 56 eller meld din interesse under:

 

 

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding